Tenancy Management

Tenancy Management

SEN STAY บริการนี้ออกแบบมาสำหรับเจ้าของอสังหาริมทรัพย์หรือนักลงทุนในการจัดการทรัพย์สิน ด้วยนักบริหารโครงการมืออาชีพและมาตรฐานการให้บริการแบบมาตรฐานโรงแรมพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบวงจร สามารถจัดหาผู้เช่าและบริหารจัดการสินทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยฐานข้อมูลลูกค้าเครือข่ายที่แข็งแกร่งทั้งกลุ่มธุรกิจเอกชน, กลุ่มข้าราชการ, กลุ่มบริษัทต่างชาติ และกลุ่มบริษัทจัดหาที่พักสำหรับชาวต่างชาติ

สนใจติดต่อ

บริษัท เซ็น เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
522 ถนนรัชดาภิเษก สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
Office hour : 02 541 4642 ต่อ 10404
นอกเวลา : 080-559-4526
อีเมล contact@senstay.co
@senstay